^Powrót na górę
  
  
  

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników placówki jest Żłobek Gminny w Warcie, ul. Koźmińska 11, 98-290 Warta,

- Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani  Sylwia Leśniczak, z którą można skontaktować się tel. 43 8288914  lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- Celem przetwarzania danych osobowych jest tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej,

- Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c  ww. Rozporządzenia.

- Podanie danych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa,

- Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Żłobka Gminnego w Warcie oraz instytucje upoważnione z mocy prawa,

- Dane zgromadzone na etapie rekrutacji będą  przechowywane przez okres uczęszczania przez dziecko do Żłobka Gminnego w Warcie oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,  

- Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy  ww. Rozporządzenia.

Copyright © 2021. Żłobek w Warcie Rights Reserved.