^Powrót na górę
  
  
  

Monitoring wizyjny

Dyrektor Żłobka Gminnego w Warcie, informuje, że:

  1. Ze względów bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: 1 kamera na zewnątrz monitorująca wejście do budynku,1 kamera w szatni dla dzieci, 1 kamera na korytarzu głównym, 3 kamery w sali głównej,1 kamera w łazience dla dzieci – umywalni.
  2. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne
    z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną  zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Żłobku Gminnym w Warcie, ul. Koźmińska 11, 98-290 Warta.  
  3. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczania informacji, możliwości udostępniania zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników placówki jest Żłobek Gminny w Warcie, ul. Koźmińska 11, 98-290 Warta,

- Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani  Sylwia Leśniczak, z którą można skontaktować się tel. 43 8288914  lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- Celem przetwarzania danych osobowych jest tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej,

- Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c  ww. Rozporządzenia.

- Podanie danych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa,

- Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Żłobka Gminnego w Warcie oraz instytucje upoważnione z mocy prawa,

- Dane zgromadzone na etapie rekrutacji będą  przechowywane przez okres uczęszczania przez dziecko do Żłobka Gminnego w Warcie oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,  

- Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy  ww. Rozporządzenia.

Kadra pedagogiczna

Dyrektor Michalak-Orszulak Nina 

Opiekun Dorabiała Patrycja 

Opiekun Kielek Alina

Opiekun Leśniczak Sylwia 

Pomoc opiekuna Sobańska Agnieszka 

Copyright © 2020. Żłobek w Warcie Rights Reserved.