^Powrót na górę
  
  
  

Monitoring wizyjny

Dyrektor Żłobka Gminnego w Warcie, informuje, że:

  1. Ze względów bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: 1 kamera na zewnątrz monitorująca wejście do budynku,1 kamera w szatni dla dzieci, 1 kamera na korytarzu głównym, 3 kamery w sali głównej,1 kamera w łazience dla dzieci – umywalni.
  2. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne
    z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną  zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Żłobku Gminnym w Warcie, ul. Koźmińska 11, 98-290 Warta.  
  3. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczania informacji, możliwości udostępniania zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.
Copyright © 2021. Żłobek w Warcie Rights Reserved.